Política de Calidad.

BD Serveis, S.L. te com a objectiu fonamental proporcionar als clients un servei que respongui a les seves exigències, aportant solucions reals a problemes concrets, complint i respectant la legislació vigent. Per fiançar el compromís amb la Qualitat, l’ Organització ha decidit implantar un sistema de Gestió de Qualitat, conforme a la norma internacional UNE-EN-ISO 9001: 2015.


La Qualitat, és un compromís de l’empresa i una responsabilitat individual de cada membre del col·lectiu, que s’ha de plasmar en accions concretes que reflecteixin interna i externament una imatge de BD Serveis, S.L. que s’identifiqui amb la professionalitat i qualitat del servei als nostres clients.
Per assolir la màxima satisfacció dels clients aplicarem i orientarem el nostre sistema per assolir els següents objectius:

✓ Controlar constantment que responem en tot moment a les exigències i expectatives dels clients.
✓ Comprometre’ns al compliment amb tots els reglaments i lleis que ens siguin d’aplicació i normatives d’aquelles organitzacions i/o col·lectius dels que hi formem part.
✓ Proporcionar els mitjans adequats per a que tot el personal pugui identificar i eliminar lliurement els obstacles que impedeixin millorar la qualitat en el seu lloc de treball per aconseguir la millora continua.
✓ Considerar la millora continua un objectiu permanent que incrementi la qualitat percebuda pels nostres clients.
✓ Corregir les no conformitats que es produeixin, però posant mitjans en la prevenció per evitar la repetició.
✓ Considerar l’execució dels terminis dels serveis, la puntualitat i mantenir la confiança entre els nostres clients i proveïdors com a punts claus en la gestió quotidiana de l’empresa.
✓ Afavorir un ambient participatiu entre els empleats, integrant-se en l’objectiu comú i millorant les comunicacions que facilitin el treball en equip, el reconeixement individual i els suggeriments de millora.

La present política de qualitat es comunicada a tots els treballadors de l’empresa, mitjançant la seva exposició en les instal·lacions de la mateixa i es troba a disposició pública, tenint accés qualsevol persona externa de l’empresa que així ho desitgi.

Anualment i coincidint amb la revisió per part de la Direcció de l’empresa, aquesta política es revisada per a veure si es necessari afegir o modificar algun punt per un canvi en la forma d’actuació de l’Empresa, permetent d’aquesta forma que sigui en tot moment adequada al funcionament de l’empresa.


Direcció
Jesús Vela
Novembre 2020

BD Serveis
Homologaciones
 • Cursos de formación
 • R.E.E.S.C.
 • SEGURPRI
 • ISO 9001
Contacto
Ronda de Ponent 16
08221 Terrassa info@bdserveis.com
T. 93.789.46.15
© BD Serveis Instal·lacions i Seguretat SL. Tots els drets reservats.

Oferta Kit ALARMA !!

 • 1 Central de alarma GRADO II con GPRS IP o Móvil GRADO II.
 • 3 Detectores infrarrojo vía radio para protección
 • 1 Sirena interior
 • 1 Teclado
 • 1 Placa señalizadora
 • Mano de obra instalación, programación y registro de la instalación a Policía
 • Con aplicación APP

Instalación 90 € + iva
Conexión 35€ + iva/mes